SYMPOSIUM

26/04 & 27/04, Brussels 

Intercountry adoption: How to continue?

Perspectives from the social sciences and humanities 

Interlandelijke adoptie: Hoe moet het verder?

Inzichten uit de sociale en humane wetenschappen 

About the symposium

On the days of April 26th and 27th of this year, a symposium on intercountry adoption will be organised in Brussels by the Support Centre for Adoption (Steunpunt Adoptie), and four Flemish universities (UGhent, UAntwerp, VUB and KULeuven). 

Over het symposium

Op 26 en 27 april organiseert Steunpunt Adoptie in samenwerking met vier Vlaamse universiteiten (UGent, UAntwerpen, VUB en KULeuven) een symposium in Brussel waar we ons zullen buigen over belangrijke adoptievraagstukken 

Keynote speakers

Lecture 1: The de-kinning of first mothers

by dr. Riitta Högbacka (University of Helsinki) 

Lecture 2: From Antiracist Solidarity Symbols to Perfect Assimilated Others for the Populist Right: Transnational adoptees in the new multicultural Sweden

by dr. Tobias Hübinette (Karlstad University)

Lezingen

Adoptieonderzoek vanuit een sociaal-wetenschappelijk, historisch en ethisch perspectief

Lezing 1: Grenzeloos ouderschap. Historisch denken over transnationale verplaatsingen van kinderen.  

- door Chiara Candaele (Universiteit Antwerpen)

Lezing 2: Geschonden wortels: Verbeeldingen van identiteit in transnationaal adoptief ouderschap

- door dr. Katrien De Graeve (Universiteit Gent)

Lezing 3: Over (koloniale) wonden en healing. Transnationaal geadopteerden in de diaspora

- door Christof Bex (Universiteit Gent)

Lezing 4: Kinderhandel of zorg? Ethische kaders in het denken rond transnationale adoptie

- door dr. Sophie Withaeckx (Vrije Universiteit Brussel)

Workshops

Workshop 1: (ON)rechten van geadopteerden

- door PIP-KA²J (Miranda N. Aerts)

Workshop 2: Zoeken naar familie via internationale DNA-databanken

- door Donor Detectives (Steph Raeymaekers)

Workshop 3: Bespreekbaar maken van adoptie en verschillen in kinder- en jeugdverhalen

- door Haryanti Frateur

Workshop 4; Identiteiten van gedwongen migraties (exclusief voor geadopteerden)

- door For All Queens!

  • Black Facebook Icon