DAY 2

What is it like to be adopted in 2019? (in Dutch)

On this day, we will focus on the lived experiences of being adopted, and the opportunities and challenges it entails, while putting the voices and needs of adoptees at the forefront. Additionally, we want to give attention to the findings of academic research on adoption in Flanders, and to the work of civil society organizations on matters regarding ‘racial’, ethnic, cultural diversity, and also to reflect on how we can integrate this knowledge into our thinking on intercountry adoption. Moreover, we will give thought to the possibilities of utilizing DNA databases in the search for first families and the rights of adoptees in Belgium. By hosting multiple panels, lectures and workshops, we want to further a multifaceted view on the intercountry adoption debate, and to create awareness on dominant mechanisms of privilege and exclusion that are often (unknowingly), being reproduced in our everyday lives.

DAG 2

Geadopteerd zijn anno 2019! (in het Nederlands)

Tijdens deze dag richten we ons  op de alledaagse ervaringen van ‘geadopteerd-zijn’ en gaan we nader in op zowel de kansen als de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. De stemmen en noden van geadopteerden krijgen hierbij een centrale plaats. Daarnaast willen we onze aandacht ook richten op expertise die ontstaan is door wetenschappelijk adoptieonderzoek in Vlaanderen en werk in middenveldorganisaties rond thema’s van ‘raciale’, etnische en culturele diversiteit, en nagaan hoe deze expertise ook bruikbaar is voor het nadenken over interlandelijke adoptie. Bovendien hebben we ook oog voor welke mogelijkheden DNA-databanken bieden in het zoeken naar eerste families en welke rechten je als geadopteerde hebt in België. Aan de hand van lezingen, panels en workshops, willen we bijdragen aan een genuanceerde kijk op het adoptiedebat en een bewustzijn creëren over de heersende mechanismen van privilege en uitsluiting die in het alledaagse leven (vaak onbewust) gereproduceerd worden. 

  • Black Facebook Icon