Inschrijven Symposium: Interlandelijke adoptie

Prijzen

<26 jaar

privépersoon*

professional**

vrijdag 26/04/19

(in het Engels)

 

€15

€35

€60

zaterdag 27/04/19

(in het Nederlands)

€15

€35

€60

vrijdag 26/04/19 en zaterdag 27/04/19

€25

€50

€100

Indien je inschrijft voor zaterdag, gelieve je workshop van keuze aan te duiden.

Prijzen inclusief catering

*Privépersoon (geadopteerde, adoptieouder, geboorteouder, andere) 

**Professional (verbonden aan een organisatie of instelling)

Locatie

Erasmus Hogeschool

Zespenningenstraat 70
1000 Brussel

 

Inschrijven
Ik kom als...
Als je inschrijft voor de zaterdag, duid hier dan je workshop van keuze aan:
  • Black Facebook Icon