Lezingen op zaterdag

Adoptieonderzoek vanuit een sociaal-wetenschappelijk, historisch en ethisch perspectief  

Grenzeloos ouderschap. Historisch denken over transnationale verplaatsingen van kinderen.

 

Chiara Candaele

Doctoraatsbursaal BOF - Departement Geschiedenis- Universiteit Antwerpen

 

In de loop van de twintigste eeuw hebben gewelddadige conflicten en humanitaire crisissen aanleiding gegeven tot de verplaatsing van grote aantallen kinderen van één land naar een ander. Filantropische doeleinden, maar ook een groeiende 'vraag' vanwege kinderloze koppels lagen aan de basis van deze relocaties. In deze presentatie gaat Chiara Candaele op zoek naar de 'stamboom' van interlandelijke adoptie, en neemt ze een duik in het Belgische adoptieverleden. Ten slotte laat ze haar licht schijnen op de bijdrage van historisch onderzoek aan het maatschappelijk debat rond interlandelijke adoptie. 

 

Geschonden wortels: Verbeeldingen van identiteit in transnationaal adoptief ouderschap

 

dr. Katrien De Graeve

Postdoctoraal onderzoeker FWO – Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender – Universiteit Gent

In deze presentatie bespreekt Katrien De Graeve de verbeelding van interlandelijke adoptie in Vlaanderen. Ze gaat in op de alomtegenwoordige metaforen van wortels en ontworteling en hoe die samengaan met een focus op de individuele psychische kwetsbaarheid van geadopteerden, terwijl het bredere sociale en globale plaatje uit het oog verloren wordt.

 

 

Over (koloniale) wonden en healing.

Transnationaal geadopteerden in de diaspora

 

Christof Bex

Doctoraal onderzoeker FWO – Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender – Universiteit Gent

 

Transnationale adoptie is een migratievorm waarbij kinderen niet alleen terechtkomen in een nieuwe familie en natie, maar vaak ook een andere identiteit, taal en cultuur aannemen in een voornamelijk witte setting. In deze presentatie bespreekt Christof Bex hoe volwassen geadopteerden navigeren als persoon van kleur in een samenleving die witheid celebreert en adoptie niet altijd begrijpt. Hierbij zoomt hij in op hoe Boliviaans geadopteerden reflecteren over hun band met hun geboorteland en in welke mate hun ‘Boliviaans’-zijn al dan niet een plaats inneemt in hun levens. 

 

Kinderhandel of zorg? Ethisch kaders in het denken rond transnationale adoptie

 

prof. dr. Sophie Withaeckx

Postdoctoraal onderzoeker bij RHEA Expertisecentrum Gender, Diversiteit & Intersectionaliteit – Vrije Universiteit Brussel

 

Transnationale adoptie werd lange tijd gepercipieerd als een inherent ‘goede’ praktijk, een manier om zorg te dragen voor kinderen in nood. De steeds terugkerende schandalen en onthullingen met betrekking tot uitbuiting, kinderhandel en de impact hiervan op het welzijn van geadopteerden, leiden echter in toenemende mate tot het in vraag stellen van transnationale adoptie. In deze presentatie beschrijft Sophie Withaeckx een aantal kaders die tot nog toe werden gebruikt om transnationale adoptie te evalueren, te reguleren of in vraag te stellen, gaat ze na welke ethische argumenten worden ingezet om deze verschillende strategieën te onderbouwen en verkent ze de mogelijkheden van een zorgethisch perspectief voor het herdenken van transnationale adoptie.

  • Black Facebook Icon