Workshops op zaterdag

WORKSHOP 1:

(ON)rechten van geadopteerden

 

Miranda Ntirandekura Aerts, geadopteerd uit Rwanda – klinisch psychologe & Integratief psychotherapeute bij PIP-KA²J

Interlandelijke adoptie kan kansen en rechten creëren, maar ook veel uitdagingen. 

Een kind kan zich op jonge leeftijd nestelen in een Vlaams gezin, met hetzelfde accent spreken als zijn/haar streekgenoten, opgroeien met de Belgische cultuur, tradities en toch zal de geadopteerde voor bepaalde mensen uit de samenleving bestempeld worden als 'vreemdeling', iemand die er niet helemaal bij hoort. Hoe ga je om met vooroordelen, discriminatie en racisme? Je wil meer te weten komen over uw afkomst en op rootsreis gaan, maar je weet niet hoe te beginnen. Heb je recht op informatie? Zo ja, welke informatie en via wie? En wat als deze informatie niet blijkt te kloppen? 

Deze workshop gaat aan de hand van reële cases op zoek naar antwoorden op bovenstaande vragen. Tevens heeft het als doel om meer bewustwording te creëren voor de uitdagingen, waar veel geadopteerden mogelijks mee geconfronteerd worden.

WORKSHOP 2:

Zoeken naar familie via internationale DNA-databanken 

 

Steph Raymaekers, Donor Detectives

 

Iedereen heeft het recht om te weten waar hij of zij vandaan komt. Daar hoort afstamming bij. Helaas weten heel wat mensen niet wie hun biologische ouder(s), familie of verwanten zijn. Denk aan geadopteerden, buitenechtelijke kinderen maar ook donorkinderen beschikken vaak niet over hun volledige afkomst. 

 

Via het testen bij internationale DNA-databanken en het uitwerken van stambomen kan je er in slagen om niet alleen je biologische ouder(s) te traceren, het stelt je ook in staat om andere verwanten te vinden: broers, zussen, grootouders, neven, halfbroers en –zussen, tantes, … 

 

Donor Detective Steph Raeymaekers geeft aan de hand van een workshop met echte cases toelichting als tips and tricks om zelf voor jou en anderen op zoek te gaan, maar ze staat ook stil bij een aantal ethische kwesties en spanningsvelden die onvermijdelijk ontstaan wanneer vanuit het heden in het verleden worden gegraven (privacy, gevolgen, verwachtingen vs realiteit).

WORKSHOP 3:

Bespreekbaar maken van adoptie en verschillen in kinder- en jeugdverhalen (VOLZET)

Haryanti Frayeur, auteur

Haryanti Frateur (°1977) werd geboren in Java, Indonesië. Op tweeënhalf jarige leeftijd werd ze geadopteerd door ouders die al vier biologisch eigen kinderen hadden. Ondanks het gelukkig opgroeien, begon ze zich met het ouder worden toch existentiële vragen te stellen. Ze besluit om terug te keren naar het land waar ze ooit vandaan kwam. Daar gaat ze op zoek naar haar biologische familie, maar bovenal gaat ze op zoek naar zichzelf. Ze herontdekt haar geschiedenis en beleeft de rijkdom van een multiculturele identiteit.

Deze bijzonder heftige tijd vormde de basis van haar deels autobiografische debuut Yanti. Over de reis van haar leven. Tijdens de workshop neemt de auteur de deelnemers mee op een bewogen reis langsheen de vele landschappen van adoptie. Via interactieve opdrachten daagt ze de deelnemers uit tot reflectie, inlevingsvermogen en creativiteit. Dit wordt afgewisseld met muzikale intermezzo’s en korte voorleesmomenten.

WORKSHOP 4:

Identiteiten van gedwongen migraties

(exclusief voor geadopteerden) (VOLZET)

Radical learning with For All Queens!

CONTEXT
Geforceerd migreren naar Vlaanderen als kind hakt diep in op onze identiteitsbeleving. Als een vervreemd lichaam opgroeien in een witte wereld, in een neokoloniaal westen,  in een patriarchaal systeem dwingt ons tot overleven. Conformeren, assimileren, racisme ontkennen, witte/westerse/patriarchale logica’s verdedigen, een schuld naar de nieuwe ouders, …

Van het ene uiterste van het spectrum denken we soms veilig onderdak te vinden in het ander uiterste van het spectrum,  jezelf distantiëren van de witte wereld door je exclusief te enten op je cultuur/etniciteit/gemeenschap van herkomst. Tot we geconfronteerd worden met de globale privileges die we toebedeeld kregen in de witte/westerse/patriarchale samenleving…

De workshop bestaat uit: Input van For All Queens!, ervaringen uitwisselen, luisteren, reflecteren.


VOOR WIE? 
Deze workshop is exclusief voor geadopteerden die zich ergens op het spectrum tussen conformeren en distantiëren bevinden met de witte/westerse/patriarchale Vlaamse samenleving.
 

FOR ALL QUEENS! 
Belgische organisatie die radicale praktijken ontwikkelt waar zwarte en bruine niet-heteronormatieve identiteiten, verhalen en esthetieken gevierd worden.

  • Black Facebook Icon